เคลือบแก้วปีครึ่งแล้ว Autoplus ดูแลดีมาตลอด:ลูกค้ารีวิว(2021)