top of page

Order and Term

วิธีการสั่งซื้อ

สามารถทำได้ 5 ช่องทาง ดังนี้

1. สั่งซื้อที่หน้าร้าน Autoplus
– สามารถเดินทางเข้าเลือกชมและสั่งซื้อสินค้าที่หน้าร้านได้
– เวลาทำการ จันทร์ – เสาร์ 8:00-20:00 น.

2. สั่งซื้อผ่านทางโทรศัพท์
– สามารถโทรสั่งซื้อสินค้า และสอบถามข้อมูลที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-383-4542
– เวลาทำการ จันทร์ – เสาร์ 8:00-20:00 น.

3. สั่งซื้อทาง Line @Autoplus4u

– แจ้งรายการสินค้า พร้อมจำนวนที่ต้องการ
– เจ้าหน้าที่สรุปยอดที่ลูกค้าต้องชำระ ลูกค้าแจ้งชื่อที่อยู่ เบอร์โทร ผู้รับสินค้า
– เวลาการให้บริการ จันทร์ – เสาร์ 8:30-18:00 น. รอการตอบกลับโดยปกติ 1-3 ชั่วโมง ขึ่นอยู่กับจำนวนลูกค้าที่ติดต่อเข้ามา ทางบริษัทฯ ต้องขออภัยล่วงหน้าหากตอบกลับช้าในช่องทางนี้คะ

4. สั่งซื้อผ่านอีเมล (E-Mail)
– โปรดระบุชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์สำหรับติดต่อกลับ และข้อมูลสินค้าที่ต้องการสั่งซื้อหรือสอบถามข้อมูล ส่งมาที่ washconcept@gmail.com เมื่อทางบริษัทได้รับอีเมลแล้วจะติดต่อกลับเพื่อแจ้งข้อมูลที่ต้องการให้ท่านทราบเร็วที่สุด

5. สั่งซื้อผ่านหน้าเวปไซต์ ตลอด 24 ชั่วโมง  https://www.washconcept.com/online-store

วิธีการจัดส่ง
1) ลูกค้ารับสินค้าเองที่โชว์รูม โดยสามารถสั่งซื้อและรับสินค้าด้วยตนเองได้ที่บริษัทฯ โปรดโทร 02-383-4542 เพื่อแจ้งนัดรับสินค้า 
2) ส่งสินค้าผ่าน Line Man / EMS / DHL / Alpha Fast โดยค่าจัดส่ง คิดตามน้ำหนักสินค้า/ระยะทาง ซึ่งทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ์เป็นผู้เลือกช่องทางการจัดส่งที่เหมาะสมและสะดวกที่สุดให้แก่ท่าน
3) ส่งสินค้าผ่านบริษัทขนส่งเอกชน โดยค่าขนส่งนั้นบริษัทขนส่งจะเป็นผู้เรียกเก็บกับลูกค้าเมื่อสินค้าไปถึงปลายทาง (สำหรับลูกค้าสั่งสินค้าจำนวนมาก)

เงื่อนไขการเคลมสินค้า

  1. - สินค้าที่ต้องการส่งเคลม จะต้องเป็นสินค้าที่ซื้อผ่านทางwww.washconcept.comเท่านั้น

  2. - ทางร้านไม่มีนโยบายเข้าไปรับสินค้าเสียหรือเคลมจากลูกค้านอกสถานที่ ซึ่งลูกค้าสามารถฝากเคลมสินค้าที่เสีย/เคลมได้ที่หน้าร้านโดยตนเองหรือส่งสินค้าคืนที่ร้าน หากลูกค้ามีความประสงค์ให้รับ-ส่งสินค้าเคลมโดยตรงกับลูกค้า ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าขนส่งทั้งหมดตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง 

  3. - ขอสงวนสิทธิ์การให้การรับประกัน จากการใช้งานตามเงื่อนไขการใช้งาน ที่ถูกระบุจากทางบริษัทฯ และผู้ผลิตสินค้าเท่านั้น

  4.  ระยะการประกัน เป็นไปตามเงื่อนไขของตัวแทนจำหน่ายและผู้ผลิตสินค้านั้นๆ

  5. สินค้าที่มีสภาพชำรุดเสียหาย จากการใช้งานผิดประเภท หรืออันเนื่องมาจากอุบัติเหตุภัยธรรมชาติ เช่น น้ำท่วม, ไฟไหม้, ฟ้าผ่า, แผ่นดินไหว เป็นต้น ถือว่าสิ้นสุดการรับประกัน

  6.  ทางบริษัทฯไม่รับเปลี่ยน หรือคืนสินค้าที่เกิดขึ้นจากความไม่พอใจ หรือการสั่งซื้อที่เกิดจากความผิดพลาดของลูกค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ

bottom of page